Тарифтерди колдонуу тартиби

 

Электр энергиясына болгон тарифтер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан иштелип чыгарылат. Учурда колдонулуп жаткан тарифтер мамлекеттик агенттиктин 2015-жылдын 31-июлунда чыгарган буйругу менен бекитилген. Бир абоненттин (калк) орточо айлык электр энергиясын керектөөсүн эске алып, ар айлык керектөө ченеми 700 кВт.саат өлчөмүндө белгиленген. Белгиленген керектөө ченеми 77 тыйын/кВт.саат социалдык тарифи боюнча төлөнүлүп жатат. Тиричилик абоненти керектөө ченеминен ашыкча, тактап айтканда 700 кВт.сааттан ашыкча пайдаланган учурда, ашыкча керектелген көлөм үчүн 2,16 сом/кВт.саат өлчөмүндө төлөм жүргүзөт. Ал эми бийик тоолуу жана алыскы аймактардагы калк үчүн керектөө ченеми 1-октябрдан 1-майга чейин 1000 кВт.саатка чейин жогорулатылган.

Электр энергиясына болгон тарифтерди колдонуу мамлекеттик агенттиктин 2014-жылдын 28-ноябрында бекиткен №39 Убактылуу нускамасынын негизинде жүргүзүлүүдө. Көзөмөлдөөчү кассир айына бир жолу электр эсептегичтин көрсөткүчтөрүн каттап кетет. Эсептешүү мезгили эсеп-дүмүрчөктө 30 күнгө жетпей калат же ашып кеткен учурлар болот. Ошондуктан эсептөө үчүн Нускаманын негизинде социалдык тариф боюнча электр энергиясын суткалык керектөөнүн кепилденген көлөмү алынган:

(700 кВт.с х 12 ай)/365 күн = 23,0137 кВт.саат

Мисалы: Абоненттин январь айындагы иш жүзүндө керектеген энергиясы 1219 кВт.саатты түздү, көзөмөлдөөчү-кассир эсептегичтин көрсөткүчүн 27-январда каттады, ал эми мурдагы жолу 29-декабрда каттаган.

Бул учурда 29 күнгө эсептелет:

700 кВт.саатка чейин керектөө жана төлөм жүргүзүү:

Керектөө: 23,0137 кВт.с. х 29 күн = 667,39 кВт.саат

Төлөм: 667,39 кВт.с. х 0,77 сом/кВт.с = 513,89 сом

700 кВт.сааттан жогору керектөө жана төлөм жүргүзүү:

Керектөө: 1219 кВт.с. – 667,39 кВт.с = 551,61 кВт.саат

Төлөм: 551,61 кВт.с. х 2,16 сом/кВт.с = 1191,47 сом

Төлөөгө бардыгы:

Төлөм: 513,89 сом + 1191,47 сом = 1705,36 сом